Πιστοποιητικά
 • ΚΙΝΑ Hangzhou Aidele Sanitary Ware Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE证书
  Αριθμός: M.2021.206.C63598
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-04-14
  Ημερομηνία λήξης: 2026-04-13
 • ΚΙΝΑ Hangzhou Aidele Sanitary Ware Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: 简易房证书
  Αριθμός: OViS202103-025C
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-03-31
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Hangzhou Aidele Sanitary Ware Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: 整体房证书
  Αριθμός: OViS202103-044C
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-03-30
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Hangzhou Aidele Sanitary Ware Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE报告1
  Αριθμός: CE201580301
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-01-30
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Hangzhou Aidele Sanitary Ware Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE报告2
  Αριθμός: CE201580301
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-01-30
  Ημερομηνία λήξης:
QC Προφίλ

QC σχεδιάγραμμα

Κάθε επιχείρηση βαθειά καταλαβαίνει ότι η ποιότητα είναι το βασικό όπλο για μια επιχείρηση που κερδίζει. Η ποιότητα είναι ένας από τον παράγοντα που βοήθησε την επιχείρηση για να επιτύχει την επιτυχία, έτσι προσπαθούμε να παρέχουμε την ποιοτική επιχείρηση.